تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۸۹ | | نويسنده : رضا عصمتی مهندس عمران

آشنايي با شرح وظايف گروه هاي شاغل در يك سايت ساختماني  

ويژه  دانش اموزان هنرستاني و دانشجويان عمران

كارگاه ساختماني چگونه جايي است

در حقيقت كارگاه ساختماني محل زندگي مهندسان است . جايي كه مهندسان بيشتر عمر خود را در انجا با همكاران خود به سر مي برند . اغراق نيست اگر بگويم يك مهندس بيشتر از آنكه در كنار همسر و كودكانش باشد در كارگاه ساختماني خود زندگي ميكند . گاه اين كارگاه يك قطعه راه  در ميان كوير و يا كوهستاهاي صعب العبور است وگاه  يك سايت تخصصي پرتاب موشك و گاه يك برج چند طبقه مسكوني ، آنچه در تمامي اين كارگاه ها مشترك است اجزاء اصلي بدنه اجرايي آن كارگاه است .هر كارگاه كلاسيك و نرمال داراي سه گروه كاملا مجزا از يكديگر است

اول كارفرما كه هزينه آنچه ساخته مي شود را مي پردازد

دوم پيمانكار كه شركتي است كه ابزار و تجهيزات مورد نياز ساخت و ساز را دارا بوده و وظيفه ساختن انچه كارفرما بدان نياز دارد را برعهده دارد

سوم مشاور كه كار ان ارائه خدمات به كارفرما براي انتقال انچه مورد نياز كارفرما ميباشد با طراحي نقشه هاي مربوطه و نيز كنترل آنچه ساخته مي شود مطابق در خواست كارفرما در چهار چوب قوانين و استاندارد هاي رايج كشور ميباشد . مشاور ميتواند دو مسئوليت فوق را جدا گانه يا به طور هم زمان بر عهده داشته باشد يعني هم طراحي و هم نظارت بر اجرا

 

 

مهندسيني كه در هر كارگاه حضور دارند به سه گروه زير تقسيم مي شوند

پيمانكار اصلي يا به تعبيري پيمانكار مادر

هر پيمانكار مادر داراي گروهي از پيمانكاران جزء ميباشد كه كارهاي اجرايي را به انجام مي رسانند در هر كار گاه گروه پيمانكار مادر داراي چارت اجرايي خاص خود ميباشد كه بطور معمول اين چارت بصورت زير مي تواند مورد بررسي قرار بگيرد

به ترتيب مقام هاي كارگاهي در كارگاه ها مهندسين زير به خدمت مشغول هستند

سرپرست كارگاه

معاون سرپرست كارگاه

سرپرست دفتر فني ( دفتر فني خود داراي مهندسيني ميباشد كه كار انها بررسي نقشه ها جهت اجرايي بودن  و تهيه صورت وضعيت ها  و دستور كارها و صورت جلسات ميباشد . )

سرپرست گروه اجرا ( گروه اجرا از مهندسيني تشكيل مي شود كه كارشان اجراي نقشه هايي است كه توسط دفتر فني به انها ابلاغ مي گردد انهم مطابق نظر دستگاه نظارت )

سرپرست مالي اداري (  كار گروه مالي پرداختهاي حقوق كارگران و پرسنل شاغل در سايت و نيز پيمانكاران جزء ميباشد .)

سرپرست پشتيباني  ( كار گروه پشتيباني مالي تهيه مصالح و تجهيزات مورد نياز كارگاه)  

در بخش نظارت كه با نام دستگاه نظارت آنرا مي شناسيم

سرپرست دستگاه نظارت

( سرپرست دستگاه نظارت پر مسئوليت ترين فرد هر سايت ميباشد كار او نظارت بر كار تمامي مهندسان و پيمانكاران مستقر در سايت ميباشد . معمولا سرپرست دستگاه نظارت را از مهندسيني با سابقه بالا انتخاب مي نمايند تا بتواند در تمامي جبهه هاي كاري تعريف شده در سايت نظر نهايي را بدهد . سرپرست دستگاه نظارت مي بايست علاوه بر اجراي ساختمان توانايي بالايي در خصوص نكات فني و طراحي داشته و ديد كلان و قويي در خصوص صورت وضعيت نويسي داشته باشد تا بتواند كليه گروه هاي شاغل در سايت را راهبري نمايد )

ناظر مقيم ابنيه و سازه

 ( وظيفه اين مهندس نظارت بر نحوه اجراي صحيح و منطبق بر نقشه هاي مصوب در بخش ابنيه و سازه ميباشد . )

ناظر مقيم برق

( بنا بر نوع پروژه در برخي سايتها نياز است تا يك مهندس برق نقشه هاي برقي هر سايت را چك نمايد . )

ناظر مقيم مكانيكال

 ( برخي سايتها داراي بخش هاي مكانيكال اعم از سيستمهاي هواساز و تاسيسات مرتبط و نيز سيستمهاي جمع اوري آب باران و فاضلاب تخصصي بوده و ناظر مكانيكال وظيف نظارت بر اين بخش را دارد )

ناظر مقيم دفتر فني

 ( اين مهندس وظيفه دارد كه صورت وضعيت هاي ارائه شده پيمانكار را تحليل و مورد بررسي قرار دهد)

نماينده آزمايشگاه بتن / خاك / جوش

كارگاه هاي بزرگ داراي سه نماينده مجزا آزمايشگاه هستند كه كارهاي بتني / فلزي / خاك را نمونه گيري مي نمايند . كارفرما

 تنها در پروژه هاي بزرگ داراي دفتري در كارگاه مي باشد . نماينده كارفرما معمولا تنها در خصوص تائيد برخي مصالح سليقه اي در كارها دخالت مي نمايد مگر انكه مشاور لازم بداند برخي از مطالب طراحي را با كارفرما در ميان بگذارد .

منبع : http://mojepishro.net/article285.html  • سي اچ تي و
  • مهندسی عمران - عمران